Systemy gaśnicze wykorzystujące niskociśnieniową mgłę wodną FOG zostały zainstalowane w kilkudziesięciu obiektach na terenie Polski i w ciągu kilkunastu lat nie odnotowano poważniejszych awarii

Z tego powodu opracowano podobne instalacje gaśnicze wykorzystujące do gaszenia mgłę wodną, o podobnych cechach użytkowych, ale tańsze. Natomiast gazowe systemy gaśnicze są stosowane wtedy kiedy nie jest wskazane użycie wody do gaszenia pożaru. Systemy odpylania, których celem jest bezpieczne usunięcie pyłów wybuchowych. Systemy gaśnicze http://dekk.pl/serwis-i-konserwacja.html wykorzystujące niskociśnieniową mgłę wodną FOG zostały zainstalowane w kilkudziesięciu obiektach na terenie Polski i w ciągu kilkunastu lat nie odnotowano poważniejszych awarii. Kiedy mgła wodna opada na teren objęty zagrożeniem, odcina dopływ tlenu do ogniska pożaru, czego skutkiem jest jego stłumienie, czyli – dosłownie – zażegnanie niebezpieczeństwa. Niskociśnieniowa mgła wodna często jest uważana za mniej skuteczną w gaszeniu pożarów niż mgła wysokociśnieniowa. Wykonujemy stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe, zraszaczowe, pianowe, gaszenie gazem oraz mgłą wodną. Systemy wytwarzające wysokociśnieniową mgłę wodną pozwalają skutecznie zabezpieczyć obiekty zabytkowe i muzealne, ale są dość drogie, dlatego stosuje się je w obiektach o szczególnym znaczeniu. Stałe tryskaczowe urządzenie gaśnicze (SHZ) jest urządzeniem automatycznym, aktywowanym przez temperaturę. W Polsce została opracowana technika gaszenia mgłą wodną pod niskim ciśnieniem, która, mając możliwości gaśnicze podobne jak wysokociśnieniowa mgławodna, jest od niej znacznie tańsza. Technologia mgły wodnej wykorzystuje fizyczne właściwości wody jako środka gaśniczego znacznie skuteczniej niż klasyczne wodne systemy przeciwpożarowe. Środkiem gaśniczym wykorzystywanym w gaśnicach jest mgła wodna. Piana, mgła wodna, zraszacze wodne lub gaz są one aktywowane dopiero po wykryciu pożaru. Mgłowe systemy gaśnicze na bazie wody wykorzystują wodę w formie kropel. Wysokociśnieniowa mgła wodna była pierwotnie stosowana do zabezpieczenia statków morskich i stopniowo wprowadzana do zabezpieczeń obiektów lądowych. Elementem detekcyjnym oraz sterującym stałe urządzenie gaśnicze jest centrala automatycznego gaszenia, pełniąca również rolę systemu alarmu pożaru (SAP). Takich, którymi doprowadzane są dwa środki gaśnicze – woda i gaz (azot lub argon). Stałe urządzenia gaśnicze na mgłę wodną XFLOW, warto wykorzystywać przede wszystkim w obiektach wielkopowierzchniowych, usługowych, magazynowych, przemysłowych, handlowych, czy biurowych. Zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych sterowanych przez systemy sygnalizacji pożarowej pozwala zdecydowanie podnieść poziom zabezpieczenia przed pożarami. W tym wpisie omawiam systemy gaszenia gazem (SUG). Opracowano również nowe dysze i niskociśnieniowe głowice mgłowe, które pozwalają w pełni zastąpić dotychczas stosowane inne systemy gaśnicze. Mgła powstaje w wyniku emisji wody gaśniczej przez specjalne urządzenia rozmieszczone równomiernie na obszarze przez nie chronionym. Z wyjątkiem energii elektrycznej nasze systemy nie potrzebują gazu, specjalnych butli czy systemów upłynniania.